SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DAS PERSOAS NOVAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Gallego

Finalidade: promover e axudar a financiar os proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que faciliten a creación do seu posto de traballo ás persoas novas desempregadas que figuren inscritas no Sistema nacional de Garantia Xuvenil.

- Altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que se formalicen ou se vaian a formalizar dende o 01/10/2015 ata o 30/09/2016.

Publicación: DOG nº 248 do mércores 30 de decembro de 2015 ( Consellería de Economia, Emprego e Industria).

Máis información:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-281215-0011_gl.pdf