SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Gallego

Finalidade: promover e axudar a financiar os proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que faciliten a creación do seu posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional.

- Altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que se formalicen ou se vaian a formalizar dende o 01/10/2015 ata o 30/09/2016.

Publicación: DOG nº 247 do martes 29 de decembro de 2015 ( Consellería de Economia, Emprego e Industria).

Máis información:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioG0424-231215-0029_gl.pdf