AXUDAS PARA A INCORPORACIÓN DE MOZOS/AS Á ACTIVIDADE AGRARIA.

Gallego

Obxeto: 
Establecer as bases reguladoras das axudas á primeira instalación de agricultores/as mozos ou mozas e convocalas para o ano 2015.

Beneficiarios:
As persoas que non figuran nin figurasen inscritos como titulares de explotación agrarias no Rexistro de Explotación Agrarias de Galicia, que se instalen nunha explotación agraria prioritaria,que teñan cumpridos 18 anos e sexan menores de 40 anos de idade no momento da solicitude de axuda.

Orde da convocatoria: 
Orde do 30 de decembro de 2014 (DOG nº 15, do 23 de xaneiro de 2015).

Prazo de presentación: 
Ata o 23 de febreiro de 2015

Forma de presentación: 
Preferiblemente por vía electrónica.

Máis información: Axente de emprego