Contratación

4 prazas de vixiante de praias

Número de prazas que se convocan:
4
Sin definir

selección dunha praza de docente de enfermería

Número de prazas que se convocan:
1
Sin definir

selección dunha praza de docente en psicoloxía.

Número de prazas que se convocan:
1
Sin definir

contratación dunha praza de orientador/a laboral

Número de prazas que se convocan:
1
Sin definir

selección dunha praza de conserxe.

Número de prazas que se convocan:
1
Sin definir

selección de 8 peóns para limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan:
8
Sin definir

Páginas