Bolsa de Emprego

BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO NO CONCELLO DE ZAS. PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES.

Sin definir

Obxeto da convocatoria: 
Contratación temporal na categoría de peón de servizos públicos aos efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal que requiren puntualmente a contratación de persoal laboral(substitucións por ausencias de persoal laboral, por incapacidade laboral transitoria, vacacións, permisos ou licenzas).

Prazo de presentación de instancias: 
10 días naturais, a contar do seguinte do anuncio no BOP (BOP Nº59 de 30 de marzo de 2016). Instancia a Alcaldía-Presidencia, modelo ANEXO I

OFERTA DE EMPREGO: CAMAREIRA CAFETERÍA – BAR

Sin definir

Nº de POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 1
Data da oferta: 09/12/2015
Ubicación da empresa: Cabana de Bergantiños

Requisitos:
- Preferiblemente con experiencia laboral.

Ofrécese: 
- Xornada: completa
- Duración previsible do contrato: tres meses.
- Incorporación inmediata

OFERTA DE EMPREGO: PASTELEIRO/A E AXUDANTE DE PANADERÍA.

Sin definir

Nº DE POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 2
Data da oferta: 13/10/2015
Ubicación da empresa: Comarca de Bergantiños

POSTO 1: PASTELEIRO/A

Requisitos:
- Coñecementos de pastelería e repostería, sobre todo en elaboración de hoxaldres.
- Certificado de Manipulación de Alimentos.
- Dispoñibilidade horaria para traballar os fins de semana.
- Horario: diurno

Ofrécese: Formación a cargo da empresa.

OFERTA DE EMPREGO: DOCENTE PARA ACADEMIA DA ZONA

Sin definir

Nº DE POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 1
Data da oferta: 14/10/2015
Ubicación da empresa: Comarca de Terra de Soneira

POSTO: DOCENTE PARA ACADEMIA DA ZONA

Requisitos:
- Licenciado/a en Empresariais ou Económicas.
- Preferentemente con experiencia docente.

Ofrécese: Impartir un curso de COMERCIO, de 10 horas en total, no mes de novembro.

CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS ( SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA).

Sin definir

OBXETO:

O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2015 publicada no BOP nº 74, do 22/04/2015.

TRAMITACIÓN:

ABERTO O PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA

Sin definir

A Consellería de Facenda acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.

Prazo de Inscrición: Dende o 01/03/2015 ata o 15/07/2015

BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO NO CONCELLO DE ZAS

Sin definir

- AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (servizo de SAF)
- PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES (servizo de urbanismo)

Obxeto da convocatoria: 
Selección laboral temporal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal aos efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal (substitucións por incapacidade laboral transitoria, permisos ou licenzas do persoal).

Páginas